Nghĩa Của Từ Lệnh Tra Soát Tiếng Anh Là Gì, Nghĩa Của Từ Amendment

 - 

Tiếp tục cùng với cỗ từ vựng giờ đồng hồ Anh tài chính ngân hàng phần 1 , hawacorp.vn xin share phần 2 với 38 từ bỏ thường gặp gỡ nhất lúc chúng ta áp dụng và thanh toán giao dịch cùng với những bank. Các chúng ta thuộc theo dõi và quan sát nhé

1. Magnetic /mæg’netik/ (adj): từ bỏ tính

-> Magnetic Stripe /mæg’netik straip/: dải băng từ

2. Reconcile /’rekənsail/ (v): bù trừ, điều hoà

3. Circulation /,sə:kju’leiʃn/ (n): sự lưu lại thông

4. Clear /kliə/ (v): thanh hao toán thù bù trừ

5. Honour /’ɔnə/ (v): đồng ý tkhô hanh toán

6. Refer lớn drawer (n): (R.D) “Tra soát người ký phát”

7. Non-thẻ instrument : phương tiện đi lại tkhô cứng toán không cần sử dụng chi phí mặt

8. Present /’preznt – pri’zent/ (v): xuất trình, nộp

9. Outcome /’autkʌm/ (n): kết quả

10. Debt /det/ (n.): khoản nợ

11. Debit /’debit/ (v): ghi nợ (money which a company owes)

12. Debit balance / ‘debit ‘bæləns/: số dư nợ

13. Direct debi /di’rekt ‘debit /: ghi nợ trực tiếp

14. Deposit money /di’pɔzit ‘mʌni /: chi phí gửi

15. Give sầu credit : cung cấp tín dụng

16. Illegible /i’ledʤəbl/ (adj): ko hiểu được

17. Bankrupt /’bæɳkrəpt/ = Bust /bʌst/: vỡ vạc nợ, phá sản

18. Make out (v): ký kết vạc, viết (Séc)

19.


Bạn đang xem: Nghĩa của từ lệnh tra soát tiếng anh là gì, nghĩa của từ amendment


Xem thêm:Xem thêm:

Banker /’bæɳkə/ (n): tín đồ của ngân hàng

trăng tròn. Place of cash: nơi dùng chi phí mặt

21. Obtain cash /əb’tein kæʃ/: rút ít tiền mặt

22. Cash point / kæʃ pɔint/: điểm rút ít chi phí mặt

23. Make payment / meik ‘peimənt/: sai khiến bỏ ra trả

24. Subtract /səb’trækt/ (n): trừ

25. Plastic money /’plæstik ‘mʌni / (n): tiền vật liệu bằng nhựa (các một số loại thẻ Ngân hàng)

26. Sort of card: một số loại thẻ

27. Plastic thẻ /’plæstik kɑ:d/ (n): thẻ nhựa

28. Charge card /tʃɑ:dʤ kɑ:d/: thẻ thanh khô toán

29. Smart card /smɑ:t kɑ:d/ (n): thẻ thông minh

30. Cash card /kæʃ kɑ:d/ (n): thẻ rút ít chi phí mặt

31. Cheque card /tʃek kɑ:d / (n): thẻ Séc

32. Bank card /bæɳk kɑ:d / (n): thẻ ngân hàng

33. Cardholder (n): chủ thẻ

34. Shareholder (n): cổ đông

35. Dispenser /dis’pensə/ (n): sản phẩm công nghệ rút tiền tự

36. Statement /’steitmənt/ (n): sao kê (tài khoản)

37. Cashier /kə’ʃiə/ (n): nhân viên thu, bỏ ra tiền (làm việc Anh)

38. Withdraw /wi ‘dr :/ (v): rút ít chi phí mặt

Trong khi, những chúng ta cũng có thể truy cập vào trang web của hawacorp.vn trên đây để cải thiện với bổ sung kỹ năng và kiến thức giờ Anh của chính mình nhé! Chúc các bạn thành công


*
“Tiếng Anh bồi” tất cả cân xứng với môi trường công sở?

Tiếng Anh bồi trong môi trường văn phòng còn lâu dài tương đối nhiều. Dù bị...