Triple Bottom Line Là Gì, Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích Mengenal Konsep

 - 
the idea that a company"s performance must be measured not only in relation khổng lồ profits, but also to lớn its effect on the environment and society as a whole:


Bạn đang xem: Triple bottom line là gì, Định nghĩa, ví dụ, giải thích mengenal konsep

Financial centres" attitudes will only change when triple bottom line issues have a real effect on profits và dividends.
 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ hawacorp.vn.Học các trường đoản cú bạn cần tiếp xúc một bí quyết đầy niềm tin.


*

someone who is a good friover when it is easy to be one and who stops being one when you are having problems

Về Việc này
*

*

*Xem thêm: Chúng Ta Làm Được Những Gì Với Màn Hình Vô Cực Là Gì, Liệu Nó Có Giống Với Màn Hình Tràn Cạnh

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các phầm mềm tra cứu kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn hawacorp.vn English hawacorp.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ lưu giữ và Riêng tứ Corpus Các lao lý sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Chim Sáo Ăn Gì Để Hót Hay, Phát Triển Tốt? Những Điều Cần Lưu Ý

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語