Tỷ Giá Các Đồng Tiền Ảo

 - 

Bảng bên dưới trên đây tổng đúng theo giá bán của 6,024 đồng tiền năng lượng điện tử phổ cập duy nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Vốn hóa thị phần đang đạt $2,037,059,419,195 trong những số ấy quý giá BTC chiếm phần 44.00%, ETH chỉ chiếm 19.07% toàn thị phần.

Kân hận lượng giao dịch vào 24 giờ qua là $112,875,269,848.

Bảng tỷ giá chỉ được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường tự cao mang lại rẻ.


# Tiền ảo Giá (USD) %(24h) %(7d) Vốn hóa đổi chác (24h)
1
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Horizen ZEN
$74.53 1.32% 19.2% $850,682,335 $47,492,155