Ultra có nghĩa gì? (2021) ✔️ cẩm nang tiếng anh ✔️

 - 
a person who has extreme political or religious opinions, or opinions that are more extreme than others in the same political party, etc.:


Bạn đang xem: Ultra có nghĩa gì? (2021) ✔️ cẩm nang tiếng anh ✔️

an extreme supporter of a football club, often one who is part of an organized group that may also have extreme political opinions:
The only sign of tension came when several hundred Napoli ultras protested against the closure of their clubs"s ground.
 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ hawacorp.vn.Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.


*

*

*

*Xem thêm: Circuit Switching Là Gì - Định Nghĩa Và Giải Thích Ý Nghĩa

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập hawacorp.vn English hawacorp.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
{{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Anchor Tenant Là Gì ? Định Nghĩa Và Giải Thích Ý Nghĩa What Is An Anchor Tenant

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
{{#verifyErrors}}

{{message}}