Unfortunately Là Gì

 - 
Unfortunately for both visitors & world history , much of what remained of My Son in the twentieth century was bombed out of existence by American B-52 bombers during the American Vietnam War .

Bạn đang xem: Unfortunately là gì


Không may cho tất cả những người thăm quan và du lịch với lịch sử dân tộc thế giới , phần lớn gì sót lại của Mỹ Sơn vào thế kỉ 20 đó bị tàn phá bởi bom B-52 của Mỹ vào thời kỳ binh lửa kháng Mỹ .
“If someone else had been in the shoes of the two unfortunate ,” said Il Gazzettino di Treviso, “he would probably have sầu . . . kept the wallet’s considerable contents.
Báo Il Gazzettino di Treviso viết: “Nếu fan như thế nào kia gặp nên trường thích hợp của nhị Nhân-hội chứng đáng tmùi hương ấy, thì chắc rằng người kia... sẽ giữ lại được số chi phí mập vào ví.
While these three exciting revolutions are ongoing, unfortunately, this is only the beginning, & there are still many, many challenges.
Trong lúc bố phát kiến hoàn hảo trên đang rất được liên tiếp, thật ko may, trên đây mới chỉ là khởi đầu, cùng vẫn tồn tại rất nhiều, không ít hầu hết thách thức.
Rủi thay, một trong những tín hữu của Giáo Hội bọn họ nhận xét cực thấp nhu cầu của con đường dây cá nhân trực tiếp này.
And we even wrote a blog that almost burnt the house down ahy vọng some of our members, unfortunately, when we talked about the fact that even Donald Trump has không tính tiền speech rights as president, and an effort lớn hold hyên accountable for incitement of violence at his marches or his rallies is unconstitutional and un-American.
Và thậm chí là lũ tôi viết một trang blog mà gần như là vẫn thiêu rụi nhà của một số trong những trong các thành viên lũ tôi, không may là lúc Shop chúng tôi nói đến thực sự rằng tất cả Donald Trumpt bao gồm quyền thoải mái ngôn luận như một tổng thống, với nỗ lực cố gắng để gia công ông ấy Chịu đựng trách rưới nhiệm đến Việc kích cồn bạo lực ở các cuộc diễu hành và mít tin của ông ấy là phi hiến pháp với chưa hẳn người Mỹ.

Xem thêm: 1984 Tuổi Gì, Thuộc Mệnh Gì, Hợp Tuổi Gì, Hợp Hướng Nào? 84 Tuổi Là Tuổi Con Gì


Unfortunately, the repair siêu thị where Phil worked experienced economic trouble and had lớn let Phil go from his job.
I think that the World Trade Center in, rather an unfortunate way, brought architecture inlớn focus in a way that I don"t think people had thought of in a long time, và made it a subject for common conversation.
Tôi cho rằng Trung trọng điểm Tmùi hương mại Thế giới (TTTMTG), bằng phương pháp ko mấy giỏi ho, mang phong cách thiết kế vào trung trung ương chú ý bởi một biện pháp cơ mà tôi nghĩ về hầu hết người đã không nghĩ cho tới trong thời hạn dài, và làm nó thành chủ nhằm tiếp tục được nhắc tới.
Unfortunately it doesn"t explain why so many designers remain mainly interested in designing chairs.
Nhưng đáng tiếc là nó lại cần yếu phân tích và lý giải được vì sao có nhiều nhà xây đắp vẫn chỉ quan tâm tới việc xây dựng các một số loại ghế.
It is true that there is a lot of hype around the term, & that is very unfortunate, because big data is an extremely important tool by which society is going lớn advance.
Thật đúng lúc cho rằng có nhiều sự cường điệu bao phủ có mang trên, với điều ấy thiệt đáng tiếc, vì big data là một pháp luật rất là đặc trưng mà dựa vào đó, làng hội sẽ trnghỉ ngơi đề nghị tân tiến hơn.
Second, the unfortunate fish I caught that day perished because it was deceived into treating something very dangerous—even fatal—as worthwhile or at least as sufficiently intriguing to warrant a closer look và perhaps a nibble.

Xem thêm: Cán Bộ Công Nhân Viên Tiếng Anh Là Gì, Công Nhân Viên Chức Tiếng Anh Là Gì,


Thứ đọng hai: con cá kém nhẹm may mắn cơ mà tôi bắt vào trong ngày kia bị tiêu diệt bởi vì nó bị gạt gẫm để xem một sản phẩm công nghệ nào đấy rất nguy hiểm—ngay cả chết người—là trân quý, hoặc tối thiểu đủ kích phù hợp sự tò mò và hiếu kỳ để có nguyên nhân xác xứng đáng nhưng mà đến ngay gần để thấy với có lẽ nhằm rỉa mồi.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M