Windy là gì

 - 
Dưới đây là những chủng loại câu gồm chứa từ bỏ ” windy “, trong bộ từ điển từ điển Anh – Việt. Họ hoàn toàn có thể xem thêm những mẫu mã câu này để tại vị câu vào trường hợp phải đặt câu với tự windy, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh thực hiện từ windy trong bộ từ điển trường đoản cú điển Anh – Việt

1. Very windy tonight!

Tối nay siêu lộng gió !


6. Well… when it’s Windy, she’s blowing us kisses.

Bạn đang xem: Windy là gì

Khi trời nổi gió, đó là bà đã gửi những cái hôn cho tất cả bọn họ .

7. The desert’s extremely windy as well as being very cold.

Sa mạc đầy gió, và khôn cùng lạnh .


8. The climate of the islands is cold, windy và humid maritime.

Quần đảo có khí hậu thành phố hải dương lạnh, các gió và độ ẩm .

9. Windy today with gusts of up lớn 40 Miles per hour.

Hôm nay, gió thổi … từng cơn lên tới mức 40 dặm một tiếng …


10. When it’s windy… two feet of sand can pile up in one night.

Khi trời bao gồm gió, chỉ vào một đêm mèo hoàn toàn rất có thể lấp dầy lên tới nửa thước .

11. Often it dissolves immediately west of the Rock in these turbulent windy conditions.

Thường thì nó tan đổi mới ngay phía tây của núi trong những điều kiện kèm theo đầy gió cuốn xoáy này .

12. I was doing a photo session in Rockefeller Plaza on a very windy day…?


Lúc đó tôi đang có một phiên chụp hình chính giữa vui chơi trung tâm vui chơi quảng trường Rockefeller trong một ngày lộng gió …

13. The nearby Canadian Rockies contribute to the city’s warm summers, mild winters, và windy climate.

Canadian Rockies ngay gần đó sẽ thêm phần làm cho tp này có mùa hè thoáng mát, mùa Đông ôn hòa và khí hậu bao gồm gió .

14. The area is not very windy và the breeze is at its strongest from August to November.

Khu vực không quá lộng gió và các cơn gió nhẹ mạnh nhất là từ thời điểm tháng 8 mang lại tháng 11 .

15. Fall tends to have cool, windy và dry days in which the first snowfall usually occurs in October.

Mùa thu thông thường có những ngày nháng mát, lộng gió và khô trong đó đợt tuyết rơi tiên phong thường ra mắt vào tháng 10 .

Xem thêm: Dota 2 (Mid) - Hướng Dẫn Chơi Lina (By Mr

16. The final push khổng lồ the summit was made at night because it becomes very windy after mid-morning .

Những cố gắng nỗ lực ở đầu cuối để của bà đặt trên tới đỉnh diễn ra vào đêm tối do trời có gió khỏe khoắn từ thời điểm gần trưa .

17. Some two years after meeting Jesus, Peter rowed through that windy night on the Sea of Galilee mentioned at the outset.

Khoảng hai năm đã trôi qua kể từ ngày chạm mặt Chúa Giê-su, bây giờ ông Phi-e-rơ đang chèo thuyền trên biển khơi Ga-li-lê vào một đêm giông bão như đang đề cập sống đầu bài bác .

18. Adelaide is a windy city with significant wind chill in winter, which makes the temperature seem colder than it actually is.

Adelaide là một trong thành phố lộng gió cùng với gió lạnh đáng chú ý vào mùa đông, khiến cho nhiệt độ có vẻ như lạnh lẽo hơn thực tế .

19. Spring in the đô thị is dry and windy, occasionally seeing sandstorms blowing in from the Gobi Desert, capable of lasting for several days.

Mùa xuân ở tp khô và lộng gió, nhiều lúc nhìn thấy những cơn sốt cát thổi trường đoản cú sa mạc Gobi, có năng lượng lê lâu năm trong vài ngày .

20. “I could see Julia and Emily stranded in the snow on the windy summit of Rocky Ridge with the rest of the Willie handcart company.

“ Tôi hoàn toàn rất có thể thấy Julia với Emily bị kẹt trong tuyết bên trên đỉnh gió rúc bão bùng Rocky Ridge thuộc với những người khác trong đoàn xe cộ kéo tay Willey .

21. The barrel prevents the spread of burning material in windy conditions, và as the combustibles are reduced they can only settle down into the barrel.

Thùng phòng ngừa sự Viral của vật bốn cháy trong điều kiện kèm theo gió, cùng như thể số đông chất dễ cháy được giảm chúng chỉ hoàn toàn hoàn toàn có thể lắng xuống thùng .

22. The summit can freeze in the dry season; in the wet season the summit can be sufficiently cold, wet and windy to lớn pose a risk of hypothermia.


Đỉnh hoàn toàn có thể chấm dứt hoạt động vào mùa khô ; vào mùa mưa đỉnh trả toàn rất có thể đủ lạnh, ướt và gió để gây ra khủng hoảng tiềm ẩn hạ thân nhiệt .

23. The Andean region cuts across several natural và floristic regions due khổng lồ its extension from Caribbean Venezuela khổng lồ cold, windy và wet Cape Horn passing through the hyperarid Atacama Desert.

Xem thêm: Circuit Switching Là Gì - Định Nghĩa Và Giải Thích Ý Nghĩa

Andes cắt qua nhiều khu vực sinh thái xanh thực thứ và tự nhiên lê nhiều năm từ Venezuela trực thuộc Caribbe đến khoanh vùng Cape Horn lạnh, gió và khí ẩm băng qua sa mạc cực kì khô hạn .